Make your own free website on Tripod.com
 
krmusic
http://krmusic.tripod.com
JAPANESE | ENGLISH
 
 
표절, 립싱크, 위선가수 반대사이트 (since19981220)  
 
 

케알뮤직

게시판
케알여론
다른사이트

 

 

 

   

 


케알논설

 

[케알논설-기획논설]유전면제 무전병역 1
[케알논설]서태지의 신비주의 마케팅 과연 그의 작품인가?
[케알논설]고려대학교의 각성을 촉구한다.
 

 


 

 

 

 

 

 

   
 
CopyRight(c)1998.12.20. by krmusic (kr_music@yahoo.com)
3류가수크리티시즘(http://krmusic.tripod.com)